Album de Manuel García Cárdenas
Orla Aula de Oficialiía 2-E. Curso 72-73
1
2
3
4
5
6